بازار گل عمده کرج / بزرگ ترین تامین کننده انواع گل

گل و استفاده از آن به عنوان یک آرامش دهنده طبیعی و زینت بخش محافل و خانه ها، پارک هاو  فضای شهری همواره به عنوان یکی از گیاهان زینتی بکار می رود. بازار گل عمده کرج اقدام به عرضه گل به صورت عمده نموده است. انواع گل های سوزنی، زینتی، خانگی، فضای سبز و … در این بازار عرضه شده و به فروش می رسد. خرید عمده گل فوایدی همچون ارزان تر شدن قیمت و به صرفه بودن برای افرادی که نیاز عمده به گل دارند. مثل گل فروشی ها، فروشگاه های مربوط به گل و گیاه و یا شهرداری و فضای سبز آن.