صادرات گل رز هلندی | شرکت تولیدی گل و گیاه در تهران

صادرات گل رز هلندی افزایش ۲۰ درصدی صادرات گل رز هلندی در یاسوجمعاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی یاسوج گفت: ارزش صادرات گل رز هلندی با ۲۰ درصد افزایش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال گذشته به سه میلیارد تومان در سال جاری رسیده است .بالغ بر ۹۰درصد گل های تولیدی به استانهای اصفهان ، تهران ، فارس صادر می شود.تولید گل رز هلندی در گلخانه های استان در سال جاری هشت درصد افزایش داشته است میزان تولید گل رز در گلخانه های استان در سال جاری چهار میلیون شاخه گل بود و این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل سه میلیون و ۶۰۰ هزار شاخه گل بوده است .هم اکنون هشت واحد گلخانه ای تولید گل رز هلندی با سطح زیر کشت چهار هکتار در استان فعال هستند